Anasayfa

ADANA İÇİN EĞİTİM TARİHLERİ:

GÜNCELLEME EĞİTİMİ
TARİH : 
17 OCAK 2015
ÜCRET : 250 TL

İLK EĞİTİM ADANAEğitimin İçeriği:

Dersler

Toplam 9 saat (12 ders saati)

İletişim ile İlgili Temel Kavramlar ve iletişim Engelleri

1 ders saati

İletişim Becerileri ve Beden Dili

1 ders saati

Algı Yönetimi

1 ders saati

Müzakere Teknikleri

1 ders saati

Çatışma Nedir? / Kuramsal Yaklaşımlar

1 ders saati

Çatışmanın Kaynağı ve Çatışmaya Gösterilen Tepkiler

1 ders saati

Yapıcı ve Yıkıcı Çatışma / Açık ve Katı Tutum / Yarışmacı ve İşbirlikçi Tutum

1 ders saati

Söylem Çözümlemesi

1 ders saati

Etkin Dinleme ve Empati

1 ders saati

Öfke Kontrolü

1 ders saati

Soru Sorma ve Görüşme Teknikleri

1 ders saati

Çatışma Çözme ve Arabuluculuk Adımları (Süreci)

1 ders saati

TOPLAM

12 DERS SAATİ


ADANA: Adana Hekimevi,

Güzelyalı Mah.

Turgut Özal Bulvarı 81116 sok.

Akçeli Apt. K.1 N.1

Çukurova/ADANA

0322 234 9 234
0507-204-61-82 ve 83
EĞİTİM TARİHLERİ: YENİ EĞİTİMLER 17 OCAK TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR.

 

Eğitim kuruluşları, eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişilere en geç bir ay içinde arabuluculuk eğitimini tamamladıklarına dair bir belge verirler.

 Eğitim Süresi: Toplam 12 Ders Saati


Arabuluculuk Sertifika Programı


Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği (Sayı: 28540, Tarih: 26.01.2013) ile çerçevesi belirlenmiş olan "Arabuluculuk Eğitimi", Adalet Bakanlığı tarafından Kadir Has Üniversitesine verilen yetki ile üniversitemiz Hukuk Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Adalet Bakanlığı tarafından K.T.O KARATA Üniversitesine verilmiş olan yetki ile ilgili bilgiyehttp://www.adb.adalet.gov.tr/Duyurular/2013/haziran/egitimbos.html linkinden ulaşabilirsiniz.  Arabuluculuk Eğitimini sadece Adalet Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim merkezlerinden almanız önerilir.

Arabuluculuk mesleği ile ilgili tanımlama 26 Ocak 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle yapılmıştır.

Arabuluculuğun başarısı tarafların anlaşmaya yönelik niyetleri kadar arabulucunun yeteneğine ve aldığı eğitime bağlıdır.  Arabuluculuk müzakereleri aksi kararlaştırılmadıkça gizlidir.   Arabuluculuk sırasında görüşülenler ne taraflarca ne de arabulucu tarafından açıklanabilir.  Arabuluculuk sürecinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde, müzakerelerde elde edilen bilgi ve belgeler daha sonra açılması muhtemel bir davada delil olarak kullanılamaz.  Taraflar arabuluculuğa gitmeye zorlanamaz.  Ancak bazı durumlarda tarafların imzaladıkları uzlaşma tutanakları onları bağlayabilir (Avukatlık Kanunu m. 35/A Kolaylaştırıcı).

Mahkeme yargılamasında, tarafların haklı olup olmadıklarına geçmişteki olaylar ve buna uygun hukuk kuralları tartışılarak karar verilir.  Mahkemelerin verdiği karar çoğunlukla haklı görülen tarafı bile tam manasıyla tatmin etmez.  Uzun ve stresli yargılama süreci, tarafların gelecekte tekrar ilişki kurmalarını da büyük olasılıkla imkânsız hale getirmiştir.

Arabuluculuğun en önemli avantajı; taraflara, geçmişteki sorunlardan sıyrılarak geleceği, bir daha aynı sorunların yaşanmasını önleyecek şekilde planlama imkânı vermesidir.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanun Metnine Göre;

Arabuluculuk: Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini,

Arabulucu: Arabuluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen arabulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi ifade eder.

Arabuluculuk Eğitimi

  • Arabuluculuk eğitimi hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra alınan arabuluculuk faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel bilgileri iletişim teknikleri müzakere ve uyuşmazlık çözüm yöntemleri davranış psikolojisi ile diger teorik ve pratik bilgileri içeren ve arabuluculuğun yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazanılmasını amaçlayan eğitimi ifade eder
  • Arabulucu olarak kişilere asgari 36 saat teorik ve 12 saati uygulamalı olmak üzere toplam 48 saat arabuluculuk eğitimi verilir,
  • Teorik eğitimin 6 saati arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisini 30 saati ise arabuluculuk eğitimi verilir,
  • Arabuluculuk için gerekli olan temel hukuk bilgisi eğitimi arabuluculuğa elverişli alanlar yargılama aşamasında arabuluculuğa başvurulması halinde dikkat edilmesi gereken hususlar arabuluculuk müzakereleri sonunda yapılması gereken işlemler ile bir anlaşmanın ortaya çıkması halinde bu anlaşmanın düzenlemesi gibi hususlar kapsar,
  • Teknik bilgi eğitimi ise iletişim teknikleri ve beden dili müzakere yöntemleri toplantı yöntemi uyuşmazlık çözümünde uygulanacak yöntemler arabuluculuk süreçleri ve arabuluculuk da uyulması gereken etik değerler ile davranış psikolojisi gelişim psikolojisi kişilik davranış bozuklukları ve psikoloji ile sorun çözme becerileri gibi arabuluculuğa yönelik eğitimleri içerir
  • Uygulama eğitimi; adaylar bireysel ve gruplar halinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek olay çalışmaları ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.
  • Arabuluculara arabuluculuk eğitim izni verilir kuruluşlarca 8 saatten az olmamak üzere yılda en az bir defa yenileme eğitimi verilir arabulucular her yıl verilen bu 8 saatlik eğitime katılmak zorundadır.
  • Eğitime katılanların belgeye dayalı ve eğitim kuruluşlarınca kabul edilen haklı bir mazeretleri olmadıkça arabuluculuk eğitimi süresince verilen ders ve çalışmalara katılımları zorunludur eğitim kuruluşlarınca adayların derslere devam durumunu gösteren çizelge düzenlenir ve kabul edilebilir haklı bir mazereti bulunmaksızın derslerin 1/6 sına devam etmeyenlerin eğitim programıyla ilişkisi kesilir,

Kimler Katılabilir

Arabuluculuk eğitimine ilgili yönetmelik gereği (24-2/b) mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.

Arabuluculuk Eğitimleri sonrasında sertifika sahibi katılımcılarımız, Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek merkezi sınava katılacaklardır. (Arabuluculuk Sertifikası olmayan Avukatlar sınava katılamayacaklar). Türkiye’nin ilk Arabulucucuları arasında yerinizi almak için acele ediniz.

Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 15° 4°
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam4
Toplam Ziyaret34667